Barion Pixel

Batáty se sklízejí od srpna do října v závislosti na odrůdě, době sadby a klimatických podmínkách, v každém případě pře příchodem mrazů. Pravidelně se sklízejí, když většina kořenů dosáhne tržní velikosti (více než 100g). Té se dosahuje v závislosti na odrůdě 100 až 130 dní od výsadby. Ve vlhkém prostředí se doporučuje časnější sběr, aby se předešlo chorobám. Po vybrání batátu z půdy je potřeba kořeny zbavit zeminy (umýt) a nechat je asi 3 dny proschnout, aby se zacelily rány, které vznikly na kořenech při sklízení.

Z jedné rostliny můžeme získat až 3 kilogramy kořenů. To však vyžaduje perfektní péči. Reálná úroda na zahradě se dá očekávat cca 1 – 2 kg z jedné sazenice batátu.

Kořeny batátu je možno sklízet ručně nebo strojově, je však nutno dávat pozor, aby nedošlo k poškození.

Vytřiďte a oddělte poškozené kořeny, snězte je nejdříve a ty lepší uskladněte. Ošetřete nepoškozené kořeny umístěním na teplém místě – v ideálním případě 27 – 32 °C s vysokou vlhkostí vzduchu – na pět až šest dní nebo déle, pokut používáte chladnější skladovací místo.

Skladujte batáty při teplotě 14-16 °C (suché a tmave místo). Během skladování sklad větrejte.

Sladké brambory připravené ihned po sběru neboli „mladé“ brambory mají škrobovitou chuť, zatímco ty, kterým se ponechá čas na dozrání, se stávají sladšími, protože postupně přeměňují škrob na cukr.

Neskladujte sladké brambory v ledničce, protože by vznikl tvrdý střed a nepříjemná chuť.