Barion Pixel

Batáty (sladké brambory) potřebují dostatek prostoru a hodně slunce – produkují nejlepší kořeny v lehké, písčité, mírně kyselé půdě. Naproti tomu batátům vadí těžké, nevzdušné jílovité půdy a podmáčené půdy v blízkosti vodních ploch. Kyselost půdy, hodnota pH, by měla být okolo 6. Batáty sice budou růst i v těžší půdě, ale kořeny mohou být hrbolaté. Zpracujte půdu do hloubky alespoň 20 cm a přidejte dobře zralý kompost nebo jiné organické látky do půdy ještě před vysázením batátů.

Vysazování sazenic batátů na pole obyčejně začíná počátkem května nebo když už není pravděpodobné, že rostliny zničí mráz, a končí koncem června. Teplota půdy v 10 cm hloubce by měla dosahovat alespoň 18°C. Pokud jsou rostliny vysazené příliš brzy, může je poškodit mráz. Vyživující kořeny sazenic nebudou při teplotě půdy pod 18°C růst, a když se vysadí příliš brzy, úponky získají fialovou barvu, budou slabé, výtěžnost kořenů je malá a kořeny jsou spíš kulaté nebo tlusté než podlouhlé.

Pokud se však chceme radovat z úrody batátů, je nutné pěstovat je na záhoně. Rostliny nesnášejí mráz a teploty pod 5°C.

Pěstování batátů můžeme jednoduše rozdělit do následujících fází:

1. příprava záhonu,

2. položení zahradnické fólie na záhon,

3. vysázení sazenic batátů,

4. sběr úrody.

Batáty se pěstují ze sazenic, přičemž se vysazují ručně nebo strojově. Sazenice se obvykle vysazují s rozestupem 120 cm mezi řádky a 30-40 cm v řádku.

Na menší ploše (v zahradách), kde jsme vysloveně nuceni šetřit místem, můžeme vzdálenost mezi řádky snížit na cca 70-100 cm. Pokud bychom vzdálenost mezi řádky nechali větší (což zjistíme až za 1-2 měsíce, když se batáty rozrostou), můžeme plochu mezi řádky efektivně využít tak, že tam zasadíme jiné plodiny. Je to možné z toho důvodu, že v našich klimatických podmínkách není nutno batáty chemicky ošetřovat a zároveň vůbec nerostou do výšky, resp. jen málo, a proto nám nehrozí zastínění jiných rostlin.

Sází se na vyvýšených záhonech s použitím zahradnické fólie. Při ruční výsadbě je nutno po položení fólie vyhloubit místa pro sazenice a zároveň dávat pozor, aby nedošlo k poškození instalovaných zavlažovacích hadic. Na malých plochách není kapkové zavlažování potřebné, nahradíme ho ručním zaléváním, protože batáty nevyžadují příliš mnoho vody. Při střídání plodin se batáty vysazují na stejném pozemku po čtyřech letech.