Barion Pixel

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 

Pokud je předmětem obchodu potravinářské zboží s omezenou dobou trvanlivosti, může kupující odstoupit od kupní smlouvy výhradně při převzetí zboží, pokud dodané zboží kvalitativně neodpovídá zboží objednanému. Bez ohledu na opodstatněnost reklamace je Kupující povinen zachovat přiměřenou péči o zboží až do ukončení reklamačního řízení. Pokud neodpovídá objednávce množství zboží, a to tak, že Prodávající dodal větší množství zboží, je Prodávající povinen bezodkladně upravit dodávku na požadované množství a následně opravit také fakturu, resp. dodací list a daňový doklad. Přípustný váhový rozdíl s ohledem na specifičnost potravinářského zboží je stanovený na 10%. Pokud je naopak dodané množství menší, než je přípustný váhový rozdíl, je Prodávající povinen objednávku bezodkladně doplnit bez nároku na jakékoliv poplatky nebo další podmínky.
V případě, že Prodávající uznal reklamaci Kupujícího jako opodstatněnou, je prodávající povinen nejpozději do 14 dnů vrátit Kupujícímu odpovídající částku, a to po dohodě s Kupujícím buď bezhotovostně na účet Kupujícího, nebo v případě, že Prodávající vystavil Kupujícímu fakturu, vystaví na reklamované zboží dobropis. Prodávající není povinen vrátit ani při platném odstoupení od smlouvy Kupujícímu ani náklady, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, ani za případné škody vzniklé Kupujícímu následně kvalitativně nebo kvantitativně nedostatečným vyřízením objednávky.

V případě, že Kupující nesplní některou povinnost uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách, není odstoupení od kupní smlouvy platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

Formulař – Odstoupení od smluvy a vrácení zboží